Internet

Zvyšte sledovanost své stránky

Pokud má internetová stránka sloužit svému účelu, je nezbytně zapotřebí, aby měla potřebnou sledovanost. Aby bylo pokud možno co nejvíce těch, kdo na ni zavítávají, a to nejlépe opakovaně, a kdo berou to, co je tam zveřejněno, za své.
Ovšem je skutečností, že tomu tak až příliš často není. Že je celá řada webů, které mají sledovanost nedostačující, mají-li vůbec nějakou. A stále se ne a ne dobrat lepších výsledků. A pokud na takovou stránku nikdo nechodí, je logické, že tato ani nepřináší ty výsledky, jež by přinášet měla.graf na internetu.jpg
Taková stránka je pak logicky téměř nebo i zcela zbytečná. Vždyť k čemu je to, co je někde napsáno, pokud to nikdo nečte, že? K ničemu.
A možnosti nápravy? Těch běžný člověk není schopen dosáhnout, ani kdyby se rozkrájel. Z toho prostého důvodu, že o úspěšnosti té či oné stránky rozhodují především internetové vyhledavače a ty se jen tak někomu uprosit ani obelstít nepodaří.
Velkou sledovanost má jenom taková stránka, která se objevuje právě ve vyhledavačích na prvních pozicích. Tedy tam, kam zamíří většina těch, kdo na internetu něco hledají. Pokud jim vyhledavače něco obrazně řečeno strčí až pod nos, není důvod využívat i odkazů, jež jsou v sáhodlouhém seznamu klidně i hodně daleko, a proto ty stránky, jež jsou ‚těmi černými vzadu‘, mají jednoduše smůlu.
A změnit to dokáže jedině optimalizace takové internetové stránky, tedy její přizpůsobení potřebám právě vyhledavačů.monitor ve tmě.jpg
Má-li být taková stránka úspěšná, je třeba:

  1. provést kontrolu onoho webu a odstranit z něj případné nedostatky,
  2. zvolit ta nejvhodnější klíčová slova.
  3. zajistit tvorbu zpětných odkazů, směřujících sem návštěvníky z jiných stránek, čemuž se odborně říká linkbuilding Seolight,
  4. zajistit napsání kvalitních článků neboli věnovat se copywritingu
  5. a provozovat účinnou reklamní kampaň.

Až potom se taková stránka posune ve vyhledavačích výše a slaví úspěchy. Teprve pak má její existence smysl.