Dovolená

Aktivní dovolená


Jedna z takových může být nÄ›kde na horách. Například v Krkonoších. Jsou zde takové tÅ™i velké výchozí body, totiž, turistická stÅ™ediska. Když je vezmeme od východu, tak je to Pec pod Sněžkou, Å pindlerův Mlýn a Harrachov. SamozÅ™ejmÄ›, že jsou mezi nimi rozdíly, ale nÄ› nÄ›jak markantní, prostÄ›, mÄ›steÄka v podhůří. Pobyt v každém z nich má jak své výhody, tak i nevýhody.  

Krkonoše z dálky

Pec pod Sněžkou je, jak již z názvu plyne nejblíže nepsané královně našich hor, Sněžce. Odsud, tedy z města si vyjdete pěšky k lanovce, která vás vyveze na Růžovou horu a zde si přestoupíte na lanovku, která vás vyhodí až pod vrcholem. Samozřejmě, že můžete jít až nahoru pěšky, tras je zde více a těch turistických, kterých se musíte držet (jste v národním parku) je také dost. Mimo ně byste se pohybovat nechtěli, protože byste mohli přijít do konfliktu ochránci hor. To, že dole udělali asfaltku a jezdí tam auto za autem jim asi už tolik nevadí. Nebo vadí, ale neví, co s tím.  

Pěšky na Sněžku by mÄ›li jít jen zkuÅ¡ení turisté, tÄ›m zaÄáteÄníkům bych to nedoporuÄil. Ne, že by to bylo nÄ›jak moc na hranÄ›, ale pÅ™ece jen… 

Krkonoše

Harrachov je takový jiný, ale pÅ™itom je tam spousta stejných vÄ›cí. Ne úplnÄ›, ale podobných. Je zde také lanovka, ale na ÄŒertovu horu. Kdo nechce pěšky, může se „vytáhnout“ až nahoru, kde je také obÄerstvení a nÄ›jaká ta atrakce. Cestu zpátky do Harrachova lze pak doporuÄit i ménÄ› zdatným turistům. Je to po dobrém terénu a pak po asfaltu, takže vlastnÄ› by to mÄ›lo jít samo a bez komplikací. Vydejte se smÄ›rem od lanovky po modré znaÄce kolem Janovy skála až do Studenova na kÅ™ižovatku. Tady už máte asfalt, tak se jej držte až do Harrachova. Cesta je znaÄena žlutou turistickou znaÄkou.  

Pobyt v Krkonoších urÄitÄ› prospÄ›je vaÅ¡emu zdraví a zcela jistÄ› si zde můžete také jen tak odpoÄívat, bez nÄ›jakých výprav do hor. ZábaviÄek v obou stÅ™ediscích je dost a dost.