Www

Vznik World Wibe Web

 • WWW nebo také web je celosvětová síť.
 • Slouží k ukládání, prohlížení a odkazování dokumentů na internetu.
 • Veškeré dokumenty si prohlížíme přes webový prohlížeč, např. seznam nebo google.
 • Tim Berners-Lee je autorem webu. Navrhl jazyk HTML a protokol HTTP, napsal první webový prohlížeč WorldWibeWeb a ke konci roku 1990 spustil první webový server na světě info.cern.ch. V říjnu 1994 založil World Wibe Web Consortium, který kontroluje vývoj webu.
 • Celosvětová síť se začala r. 1985 rozšiřovat i do Evropy a nově začal fungovat Domain Name System.

internetová síť.jpg

 • Mezi Evropou a Severní Amerikou proběhlo r. 1988 první IP spojení.
 • 12. března 1989 předložil vedení CERN návrh Information Managemetn: A Proposal (Správa informací:Návrh). V návrhu měl nápad na nový systém Mesh, který odkazoval na ENQUIRE, což byl softwarový projekt a databáze založena v osmdesátých letech a v tomto projektu bylo použito slovo síť.
 • Za pomocí nadšence Roberta Cailliaua a kolegů vydal 12. listopadu 1990 více formální návrh na projekt WorldWibeWeb. Tento návrh předpokládal, že sít, zatím jen pro čtení by mohla být vyvinuta během tří měsíců a za šest měsíců by mohla bát možnost tvořit nové odkazy. Plán se sítí byl vytvořen včas, ale zavést autorství webového obsahu trvalo mnohem déle.
 • Pro první webový server se použil NeXT Computer a r. 1990 byl naprogramován WorldWibeWeb, první prohlížeč.
 • Někdy v období Vánoc r. 1990 Berners-Lee připravil veškeré věci potřebné pro fungující web, který byl zároveň i editorem a prvním webovým serverem.
 • 20. prosince 1990 byla publikována první webová stránka, která popisovala celý tento projekt.
 • Po roce 1995 se internet začal opravdu rozšiřovat a pomalu se prosazoval u nás v ČR.

 počítačový programátor.png
Tim Berners-Lee

 • Narodil se 8. června 1955 v Londýně (64 let).
 • Vědec a programátor.
 • Jeho rodiče pracovali v týmu, který sestavil jeden z prvních počítačů a snažili se ho učit matematiku, kdy a kde se dalo.
 • 2004 dostal povýšení do šlechtického stavu od samotné britské královny a dostal mnoho dalších ocenění.
 • V roce 2007 dostal od královny Alžběty II. Řád za zásluhy.
 • Roku 2009 promluvil z žertu o tom, že lituje na výmyslu webu asi jediné věci a to, že vymyslel u odkazů dvojité lomítko.
 • Za zásluhy o rozvoj webové technologie dostal roku 2016 Turingovu cenu.