Produkty

Výběr střední školy


Výběr střední školy je jedním z důležitých okamžiků v našem životě. Na výběr máte v podstatě ze tří variant. Odborné učiliště, střední odborná škola zakončená maturitní zkouškou a gymnázium, zakončené také maturitní zkouškou. Pokud se dítě nedokáže rozhodnout samo, snažte se mu v tom pomoci, ale nevnucujte mu svoji představu. Jedná se totiž o jedno z prvních důležitých rozhodnutí, které by mělo dítě učinit samo. Pokud si neví rady, můžete se odpíchnout od koníčků a zájmů. Hraje si rád s vláčky a lokomotiva Tomáš Masinka-tomas má své místo v pokoji i v patnácti? Zajeďte se podívat na školu zaměřenou na tuto tématiku.

práce s bruskou

  1. Střední odborné školy, zakončené závěrečnou zkouškou

Bývalá odborná učiliště, kde se vyučují především řemesla nejsou v současné době příliš oblíbené. Je to ale špatně, řemesla totiž potřebujeme. Co budeme dělat, když nebudeme mít kuchaře, pekaře, zedníky, kominíky? Pokud dítě nemá ideální známky a umí pracovat rukama, pak může být řemeslo skvělou volbou, která se může vyplatit. Zásadní je aby dítě daný obor bavil a měl k němu nějaký vztah.

  1. Střední odborné školy, zakončené maturitní zkouškou

chlapeček s vláčky

Střední odborné školy s maturitní zkouškou jsou náročnější, nedoporučujeme je dětem s horšími známkami, než jsou trojky. Jedná se většinou o odborné obory, které jsou již plnou profesní přípravou, avšak zároveň připravují děti i na možnost pokračování na vyšší odborné škole, vysoké škole či univerzitě v dalším vzdělávání. Jedná se o dobrou variantu pro děti, které ví, co chtějí dělat, ale neví, zda budou chtít studovat i po maturitě.

  1. Gymnázia

Gymnázia u nás máme osmiletá, šestiletá a čtyřletá. Z deváté třídy děti nastupují na čtyřleté gymnázium, které by mělo nabídnout všeobecný přehled a připravit dítě na další vzdělávání na vysoké škole. Gymnázium by mělo být především pro děti s výbornými výsledky, gymnázium je totiž jen předstupněm vysokých škol především proto, že s maturitou z gymnázia se práce hledá opravdu špatně.