Peníze

Pojištění osob a jeho druhy

Smyslem pojištění je vlastně zabezpečit pojištěného jedince pro případ nějaké nahodilé, nepříznivé situace. Takových situací může být spousta, snad na každou z nich už v dnešní době existuje nějaký druh pojištění. Pojďme se společně podívat na to, jaké druhy pojištění máme a na co se dají využít.  

couple-3723548_1920

Životní pojištění  

Tento druh pojištění je asi jeden z nejznámějších, uzavírá se pro případ, že by dotyčný jedinec například zemřel, v tomto případě by se peníze z pojistky využily například na zabezpečení pozůstalé rodiny nebo na splacení dluhů, které by po člověku zůstaly. Může se ale také využít v případě dožití vysokého věku, takzvaně na důchod či v případě úrazu s trvalými následky, na úpravu bydlení (například na bezbariérový vchod do domu). 

Důchodové pojištění  

Tohle pojištění, jak již vyplývá z názvu, se týká důchodu. Spoříme si a platíme tohle pojištění pro případ, že bychom se někdy v budoucnu potýkali s nepříznivým zdravotním stavem, který by nám znemožňoval vykonávat pracovní činnost.  

pexels-photo-8861426

Úrazové pojištění 

Zřizujeme si pro případ, kdyby se nám v budoucnu stal nějaký úraz. Může být využito například jako taková “náplast za bolest” kdy se pojištěnému vyplácí smluvená denní částka za určitý úraz. Pro pracující to může být také forma “náhrady” mzdy, pokud úraz znemožňuje vykonávat pracovní činnost. V momentu, kdy se jedná o vážnější úraz, který s sebou nese trvalé následky, vypočítá pojišťovna po několika letech, jaké procentuální poškození trvalého následku na těle se vás týká, dle toho se pak vyplácí další částka.  

Cestovní pojištění  

Tohle pojištění si budete chtít sjednat, pokud budete mít v plánu vyrazit někam na dovolenou do zahraničí. V rámci tohoto pojištění vám pojišťovna bude hradit například léčebné náklady v případě nutnosti ošetření, ztrátu zavazadel nebo v případě úmrtí nebo vážného zranění převoz zpět do země.